805, Taiwan Villa, Xianyue Road, Siming District, Xiamen, Fujian,China

Tel:0592-5259999

Fax:0592-5321788
  • Name:
  • Email:
  • Tel:
  • QQ:
  • Message: